Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

"Biblioteka bierze udział w programie Orange dla bibliotek"

Fundacja Orange w roku 2014 przekazała Gminnej Bibliotece Publicznej w Słupi dotację w wysokości 659,81 zł. Kwota zostanie wykorzystana w celu:
edukacji oraz popularyzacji i zwiększenia wykorzystania Internetu przez pracowników i użytkowników Bibliotek, a w szczególności na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w placówce , a także na zakup materiałów oraz prowadzenie projektów o charakterze edukacyjnym do 31 grudnia 2014.

 

 

Program Rozwoju Bibliotek

 

Program Rozwoju Bibliotek realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.  
PRB jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.


 

W 2013 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Słupi aplikowała do konkursu grantowego ogłoszonego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Warszawie i znalazła się na liście finalistów III rundy Programu Rozwoju Bibliotek.

Dzięki uczestnictwu w Programie do GBP w Słupi trafił sprzęt komputerowy: dwa zestawy komputerowe, urządzenie wielofunkcyjne, cyfrowy aparat fotograficzny, laptop oraz projektor multimedjalny wraz z przenośnym ekranem na łączną kwotę 10399,57 zł. Natomiast pracownicy biorą udział w szkoleniach specjalistycznych, informatycznych oraz warsztatach z planowania rozwoju biblioteki.

 

 

"KIERUNEK BIBLIOTEKA"  - konkurs grantowy.

GBP w Słupi w dniu 14.04.2014 roku aplikowała do konkursu.„Kierunek: BIBLIOTEKA”. Konkurs skierowany jest do bibliotek publicznych będących uczestnikami III rundy Programu Rozwoju Bibliotek i zainteresowanych oznakowaniem swoich placówek bibliotecznych w przestrzeni gminy, organizowany jest przez Fundacjaę Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Stowarzyszenie na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego „Odblokuj”.

Celem konkursu "Kierunek: BIBLIOTEKA" jest wsparcie bibliotek w informowaniu i promocji usług bibliotecznych w przestrzeni gminy i zachęcenie nowych użytkowników do korzystania z zasobów biblioteki poprzez wprowadzenie systemu oznakowania zewnętrznego, opartego na poradniku przygotowanym przez Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej pt. "Przewodnik po systemie oznakowania" w ramach projektu "Kierunek: biblioteka". System oznakowania zewnętrznego zawiera następujące elementy: kierunkowskazy, tablice informacyjne w przestrzeni gminy, oznakowanie usług dostępu do Internetu, logotyp.

W konkursie zostanie wyłonionych 100 placówek bibliotecznych, które otrzymają dotację w wysokości ok. 1800 PLN na wdrożenie systemu oznakowania zewnętrznego w swoich placówkach. Dodatkowo każda z zakwalifikowanych placówek otrzyma wsparcie konsultanta w celu przygotowania projektu technicznego oznakowania.
 UWAGA: Konkurs „Kierunek: BIBLIOTEKA” jest konkursem otwartym co oznacza, że o przyjęciu do Konkursu decyduje kolejność wpływających zgłoszeń oraz prawidłowe wypełnienie formularza aplikacyjnego.